Racjonalna terapia zachowania

Prowadzący: dr Tomasz Drożdż

Białystok, 11 - 13 września 2023 r.
3 dni (24 godziny)

Inwestycja: 750 zł

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsby'ego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

Poznaj szczegóły

Trening Interpersonalny

Prowadząca: Joanna Kapuścińska

Białystok, 4 - 8 października 2023 r.
5 dni (40 godzin)

Inwestycja: 1499 zł

Trening interpersonalny to forma szkolenia, które ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u uczestników. Może być stosowany w różnych kontekstach, takich jak miejsce pracy, edukacja, zarządzanie zespołem, relacje międzyludzkie czy psychoterapia. Trening interpersonalny skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych z komunikacją, empatią, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem relacji, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Może obejmować różnorodne metody i techniki, takie jak symulacje, role-playing, ćwiczenia praktyczne, feedback oraz refleksję nad własnym zachowaniem w relacjach z innymi ludźmi.

Poznaj szczegóły

Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne

Prowadzący: Dariusz Okrzesik

Białystok, 2 - 3 września 2023 r.
2 dni (14 godzin)

Cena: 400 zł

Metoda Weroniki Sherborne, znana również jako szkolenie ruchu rozwijającego Sherborne, jest to metoda terapeutyczna oparta na ruchu i aktywności fizycznej, która została opracowana przez polską terapeutkę zajęciową Weronikę Sherborne. Metoda ta jest stosowana głównie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, zwłaszcza z zaburzeniami rozwoju, autyzmem, niepełnosprawnościami ruchowymi i innych trudnościami emocjonalno-społecznymi.

Poznaj szczegóły

Terapia Schematów

Prowadzący: dr Tomasz Drożdż

Białystok, 2 - 4 października 2023 r.
3 dni (24 godziny)

Inwestycja: 799 zł

Szkolenie terapii schematów to program edukacyjny, który jest skierowany do profesjonalistów pracujących w dziedzinie psychologii, psychoterapii, oraz innych dziedzinach pokrewnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z terapią schematów, która jest jednym z podejść terapeutycznych stosowanych w psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Poznaj szczegóły

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)

Prowadzący: dr Tomasz Drożdż

Białystok, 4 - 6 grudnia 2023 r.
3 dni (24 godziny)

Inwestycja: 799 zł

Szkolenie z Terapii Akceptacji i Zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) to program kształtowania umiejętności terapeutycznych, które pomagają osobom radzić sobie z trudnościami życiowymi oraz osiągać lepszą jakość życia. Głównym celem tej terapii jest rozwijanie akceptacji wobec własnych myśli, emocji i doświadczeń, a także wzmacnianie zaangażowania w wartościowe działania.

Poznaj szczegóły

Dialog motywujący

Prowadząca: Urszula Grodzka

Termin w trakcie ustalania z prowadzącym

Inwestycja: 550 zł

Dialog motywujący, znany również jako rozmowa motywująca, to podejście terapeutyczne, które skupia się na wspieraniu zmiany i motywowania jednostki do osiągnięcia swoich celów. Jest to technika komunikacyjna, która jest stosowana w wielu dziedzinach, takich jak terapia, coaching, doradztwo, psychologia, zdrowie publiczne, zarządzanie, edukacja i wiele innych.

Poznaj szczegóły

Jeżeli interesuje Cię przeprowadzenie któregoś z naszych szkoleń "na życzenie" - napisz do nas wiadomość - ustalimy wszystkie szczegóły indywidualnie.