Główna > Oferta szkoleniowa > Racjonalna Terapia Zachowania

Racjonalna Terapia Zachowania

O szkoleniu

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest to zestaw skutecznych narzędzi poznawczych, opracowany przez znanego amerykańskiego psychiatrę Dr Maxie C. Maultsby'ego. Narzędzia te służą kontrolowaniu własnych emocji i przyjęciu odpowiedzialności za nie. Maultsby jest autorem kilkuset artykułów i szeregu książek dotyczących problematyki uczenia się oraz rozmaitych zagadnień związanych z obszarem psychologii poznawczo – behawioralnej. Zaproponowany przez niego program, oparty na teoriach uczenia i neurofizjologii, koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego, ograniczającego sposobu myślenia.

Metoda Racjonalnej Terapii Zachowania, oprócz obszaru pomocy psychologicznej mogą być wykorzystywane także w biznesie, coachingu, a także w dowolnej pracy z ludźmi. Istotną rolę odgrywają w programie zagadnienia takie jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo- emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. Opanowując prosty schemat pracy z przekonaniami, można w znaczący sposób poprawić swoje funkcjonowanie emocjonalne oraz z większym spokojem radzić sobie w wielu sytuacjach życiowych osiągając własne cele.

Techniki poznawcze skoncentrowane są na zmianie własnych przekonań oraz pracy nad sposobem myślenia. Wskazują na związek systemu przekonań z emocjami. Techniki wypracowane w ramach RTZ Maultsby’ego, bazują na osiągnięciach nowoczesnej psychologii poznawczej oraz neurofizjologii.

Za metodami poznawczymi przemawia ogromna ilość badań naukowych potwierdzających ich skuteczność. W krajach zachodniej Europy są jednymi z niewielu oficjalnie refundowanych, w ramach systemów opieki zdrowotnej.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu z racjonalnej terapii zachowania?

Skuteczność terapeutyczna: Racjonalna Terapia Zachowania jest uznawana za skuteczne podejście terapeutyczne, które może przynieść pozytywne efekty w krótkim czasie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie umiejętności terapeutycznych, które mogą być stosowane w pracy z klientami z różnymi problemami emocjonalnymi, takimi jak depresja, lęki, zaburzenia nastroju czy zaburzenia lękowe.

Wiedza oparta na dowodach naukowych: Racjonalna Terapia Zachowania jest podejściem terapeutycznym opartym na aktualnej wiedzy naukowej i posiada solidne podstawy teoretyczne. Szkolenie umożliwi zdobycie specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, co pozwoli na skuteczną pracę z klientami na podstawie najlepszych dostępnych dowodów naukowych.

Uniwersalność zastosowań: Racjonalna Terapia Zachowania może być stosowana w różnorodnych kontekstach terapeutycznych, takich jak terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna czy terapia par. Może być również używana w pracy z klientami o różnych problemach emocjonalnych czy trudnościach w radzeniu sobie, co sprawia, że szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania może być wartościowe dla profesjonalistów pracujących w różnych obszarach terapeutycznych.

Umiejętności praktyczne: Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania pozwoli na rozwijanie praktycznych umiejętności terapeutycznych, takich jak techniki terapeutyczne, umiejętność analizy i modyfikacji myśli i przekonań klienta, oraz umiejętność pracy z emocjami. Te umiejętności mogą być cenne w pracy z klientami i wspomagać proces terapeutyczny.

Wzbogacenie profesjonalnego portfolio: Uczestnictwo w szkoleniu z Racjonalnej Terapii Zachowania może wzbogacić portfolio zawodowe profesjonalistów pracujących w dziedzinie psychologii, psychoterapii, doradztwa zawodowego czy pracy socjalnej, co może przynieść korzyści w kontekście rozwoju zawodowego, awansu czy poszerzenia swojego zakresu usług terapeutycznych.


Czas i miejsce

11 - 13 września 2023 r. (3 dni po 8 godzin), Jurowiecka 33 lok. 4, Białystok


Inwestycja

799 zł

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową (kawa, herbata, słodki i słony poczęstunek).

Prowadzący

...

dr Tomasz Drożdż


Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), mentor rozwoju osobistego. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.