Główna > Oferta szkoleniowa > Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne

Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne

O szkoleniu

Metoda Weroniki Sherborne, znana również jako szkolenie ruchu rozwijającego Sherborne, jest to metoda terapeutyczna oparta na ruchu i aktywności fizycznej, która została opracowana przez polską terapeutkę zajęciową Weronikę Sherborne. Metoda ta jest stosowana głównie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, zwłaszcza z zaburzeniami rozwoju, autyzmem, niepełnosprawnościami ruchowymi i innych trudnościami emocjonalno-społecznymi.


Cele i metody

Celem metody ruchu rozwijającego Sherborne jest rozwijanie zdrowego ruchu, koordynacji ruchowej, zmysłów i funkcji poznawczych, a także rozwijanie relacji interpersonalnych, empatii, komunikacji i zaufania.

Metoda ruchu rozwijającego Sherborne opiera się na kilku podstawowych zasadach, takich jak:

Indywidualizacja - dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.

Akceptacja - szanowanie uczestników i ich uczuć, wyrażanie aprobaty i zrozumienia.

Bezpieczeństwo - zapewnienie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

Kontakt - rozwijanie kontaktu fizycznego, emocjonalnego i społecznego między uczestnikami i terapeutami.


Efekty metody

Metoda ruchu rozwijającego Sherborne może przynieść szereg korzyści, takich jak:

Rozwijanie zmysłów: Metoda ruchu rozwijającego Sherborne może wpływać na rozwijanie różnorodnych zmysłów, takich jak propriocepcja (czucie głębokie), równowaga, słuch, dotyk i węch, poprzez różnorodne bodźce sensoryczne obecne w ćwiczeniach.

Wzmacnianie funkcji poznawczych: Wykonywanie zadań i ćwiczeń w ramach metody ruchu rozwijającego Sherborne może wpływać na wzmacnianie funkcji poznawczych, takich jak koncentracja, spostrzegawczość i kreatywność.

Poprawa relacji interpersonalnych: Metoda ruchu rozwijającego Sherborne skupia się na interakcjach międzyludzkich, co może prowadzić do poprawy umiejętności społecznych, empatii, komunikacji i zaufania.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości: Poprzez akceptację, szacunek i pozytywne podejście do uczestników, metoda ruchu rozwijającego Sherborne może przyczynić się do wzmacniania poczucia własnej wartości i samoakceptacji.


Udział w szkoleniu mogą wziąć

Nauczyciele, terapeuci, pedagodzy: Szkolenie z metody ruchu rozwijającego Sherborne może być przydatne dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i innych specjalistów pracujących z dziećmi, zwłaszcza w obszarze terapii zajęciowej, terapii ruchowej, integracji sensorycznej czy terapii pedagogicznej.

Opiekunowie i rodzice: Osoby opiekujące się dziećmi, takie jak rodzice, opiekunowie czy opiekunowie zastępczy, mogą również skorzystać z szkolenia z metody ruchu rozwijającego Sherborne, aby nauczyć się technik i ćwiczeń, które można stosować w codziennej opiece nad dziećmi w celu poprawy ich koordynacji ruchowej, relacji interpersonalnych czy funkcji poznawczych.

Inne osoby zainteresowane: Szkolenie z metody ruchu rozwijającego Sherborne może być również atrakcyjne dla innych osób zainteresowanych ruchem, rozwojem ruchowym, integracją sensoryczną, relacjami interpersonalnymi czy terapią zajęciową.

Czas i miejsce

2 - 3 września 2023 r. (I dzień – 7,5 h, II dzień – 6,5 h), Jurowiecka 33 lok. 4, Białystok


Inwestycja

400 zł

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową (kawa, herbata, słodki i słony poczęstunek).

Prowadzący

...

Dariusz Okrzesik


Psycholog, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Psychologia) i Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Posiada uprawnienia lidera do szkoleń z upoważnienia International Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO) w Anglii. Od 18 lat prowadzi grupy dla dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności i ich rodziców Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Od 7 lat prowadzi zajęcia warsztatowe dot. tej metody dla studentów na uczelniach i dla nauczycieli w ośrodkach doskonalenia. Od 1994 roku współorganizuje kursy dotyczące tej metody prowadzone przez lidera SDM - prof. zw. dr hab. Martę Bogdanowicz, od 2008 roku prowadzi samodzielne szkolenia w tym zakresie. Jest współautorem książki „Opis i planowanie zajęć wg MRR W. Sherborne” Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Jest także autorem i współautorem innowacji pedagogicznych i programów dla dzieci i rodziców m.in.:- „Równy Start” – program kompleksowych, przesiewowych badań dzieci 6-letnich- „Tata i ja czyli Tatoterapia” – zajęcia integracyjno - ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich ojców połączone z prezentacją multimedialną „Rola ojca w rodzinie” i konsultacjami psychologicznymi dla ojców oraz materiałami informacyjnymi - „Kaligrafik – czyli mamo i tato uczymy się pisać razem” – program nauki pisania dla dzieci z trudnościami w pisaniu i ich rodziców - „Logopedyczne badania przesiewowe dzieci 4-letnich”