Główna > Oferta szkoleniowa > Terapia Schematów

Terapia Schematów

O szkoleniu

Szkolenie terapii schematów to program edukacyjny, który jest skierowany do profesjonalistów pracujących w dziedzinie psychologii, psychoterapii, oraz innych dziedzinach pokrewnych. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z terapią schematów, która jest jednym z podejść terapeutycznych stosowanych w psychoterapii indywidualnej i grupowej.

Praca z przekonaniami na poziomie myśli automatycznych i założeń pośredniczących klienta, może być w pewnych sytuacjach niewystarczająca, i konieczna okazuje się być interwencja na poziomie jego schematów. Szczególnie użyteczna okazuje się w takim przypadku stworzona przez Jeffreya E. Younga Terapia Schematów (Schema Therapy). Jest to integracyjna teoria i terapia powstała z myślą o pracy z różnorodnymi, utrwalonymi problemami emocjonalnymi, które – podobnie jak przekonania kluczowe – powstały w dzieciństwie i wczesnej dorosłości. Wywodzi się z terapii poznawczo – behawioralnej, i łączy w sobie teorię przywiązania i uczenia się, psychologię rozwojową oraz elementy podejść psychodynamicznego, relacji z obiektem i modeli terapeutycznych skoncentrowanych na emocjach.

Do podstawowych pojęć którymi operuje Terapia Schematów należą wczesne nieadaptacyjne schematy, obszary schematów, style radzenia sobie oraz tryby schematów. Schemat to szeroki (obejmujący wiele sfer) dominujący motyw lub wzór, złożony ze wspomnień, emocji, przekonań i reakcji fizjologicznych, obejmujący osobę i jej relacje z innymi, ukształtowany w dzieciństwie i dopracowywany przez całe jej życie, oraz w znacznym stopniu dysfunkcjonalny. Schematy są nawykowe i automatyczne, powstają wskutek zaburzonego zaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych, a na ich rozwój wpływ mają także cechy temperamentu.

Wiedza na temat własnych schematów oraz umiejętne ich rozpoznanie w relacji z klientem pozwala na pracę z klientem na jeszcze głębszym, przynoszącym bardziej trwałą zmianę poziomie.


Czas i miejsce

2 - 4 października 2023 r. (3 dni po 8 godzin) – dokładnie godziny zostaną podane w późniejszym czasie. Jurowiecka 33 lok. 4, Białystok


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu terapii schematów?

Skuteczność terapeutyczna:Terapia Schematów jest uznawana za efektywne podejście terapeutyczne, które może przynieść pozytywne efekty w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości, chronicznymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach czy innych trudnościami psychologicznymi. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na zdobycie umiejętności terapeutycznych, które mogą być skutecznie stosowane w pracy z klientami, którzy mają problemy związane ze schematami.

Holistyczne podejście: Terapia Schematów jest holistycznym podejściem terapeutycznym, które uwzględnia zarówno kognitywne, emocjonalne, jak i behawioralne aspekty funkcjonowania jednostki. Szkolenie pozwoli na naukę różnorodnych technik i strategii terapeutycznych, które integrują te różnorodne aspekty, co może być wartościowe w pracy z klientami o złożonych problemach emocjonalnych i interpersonalnych.

Indywidualizacja terapii: Terapia Schematów kładzie duży nacisk na indywidualizację terapii, czyli dostosowanie terapii do specyficznych schematów i potrzeb klienta. Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności diagnozy schematów oraz nauczenie się elastycznego stosowania różnorodnych technik terapeutycznych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta.

Ujęcie długotrwałych wzorców: Terapia Schematów skupia się na identyfikowaniu i modyfikowaniu długotrwałych wzorców myślenia, uczuć i zachowań, zwanych schematami, które mogą być głęboko zakorzenione i wpływać na funkcjonowanie jednostki. Szkolenie pozwoli na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikowania i modyfikowania tych wzorców, co może być cenne w pracy z klientami z trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z tych schematów.

Wzbogacenie profesjonalnego portfolio: Uczestnictwo w szkoleniu z Terapii Schematów może wzbogacić portfolio zawodowe profesjonalistów pracujących w dziedzinie psychologii, psychoterapii, doradztwa zawodowego czy pracy socjalnej. Posiadanie specjalistycznych umiejętności w Terapii Schematów może przynieść korzyści w kontekście rozwoju zawodowego, poszerzenia zakresu usług terapeutycznych oraz przyciągnięcia nowych klientów.

Program warsztatów:

DZIEŃ I:

Moduł A: Wprowadzenie do problematyki schematów

Moduł B: Identyfikacja schematów

DZIEŃ II:

Moduł C: Domeny schematów – praca nad schematami

Moduł D: Domeny schematów – praca nad schematami

DZIEŃ III:

Moduł E: Rozpoznanie i praca nad trybami schematów

Moduł F: Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący

...

dr Tomasz Drożdż


Psycholog, trener, coach PCC (Professional Certified Coach ICF), coach ECPC (Erickson Cerified Professional Coach), coach systemowo – psychodynamiczny P-R-O (Person – Role –Organization), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista psychoterapii uzależnień certyfikowany przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), mentor rozwoju osobistego. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł doktora nauk o zdrowiu (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Trener Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych rekomendowany i certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Międzynarodowy Trener Zarządzania w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju certyfikowany przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK we współpracy z Thames Valley University w Londynie. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) a także certyfikowany terapeuta Programu Simontona – Simonton Cancer Center.