Główna > Oferta szkoleniowa > Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

O treningu

Trening interpersonalny to forma szkolenia, które ma na celu rozwijanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u uczestników. Może być stosowany w różnych kontekstach, takich jak miejsce pracy, edukacja, zarządzanie zespołem, relacje międzyludzkie czy psychoterapia. Trening interpersonalny skupia się na doskonaleniu umiejętności związanych z komunikacją, empatią, rozwiązywaniem konfliktów, budowaniem relacji, rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji oraz radzeniem sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych. Może obejmować różnorodne metody i techniki, takie jak symulacje, role-playing, ćwiczenia praktyczne, feedback oraz refleksję nad własnym zachowaniem w relacjach z innymi ludźmi.

Trening interpersonalny może być stosowany w organizacjach jako forma rozwoju kompetencji interpersonalnych pracowników, w celu poprawy efektywnej komunikacji, zwiększenia efektywności zespołów, zarządzania konfliktami i budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy. Może być również stosowany w kontekście terapii indywidualnej lub grupowej jako narzędzie do poprawy relacji interpersonalnych, rozwiązywania problemów międzyludzkich oraz rozwijania zdrowych wzorców komunikacji i zachowań.

Trening interpersonalny ma na celu rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, które są istotne w wielu aspektach życia, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Może pomóc uczestnikom lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi ludźmi, zwiększać zrozumienie i akceptację siebie i innych oraz budować bardziej satysfakcjonujące relacje.

Do kogo skierowany jest trening?

Osoby pracujące w obszarze społeczno-zawodowym: Trening interpersonalny może być szczególnie przydatny dla osób pracujących w zawodach społeczno-zawodowych, takich jak psychologowie, doradcy zawodowi, terapeuci, liderzy zespołów, menedżerowie czy nauczyciele. Osoby te często mają do czynienia z innymi ludźmi w pracy zawodowej i potrzebują skutecznych umiejętności komunikacyjnych oraz interpersonalnych, aby lepiej zarządzać relacjami i osiągać pozytywne rezultaty.

Osoby z trudnościami interpersonalnymi: Osoby, które mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych, mogą również skorzystać z treningu interpersonalnego. Może to obejmować osoby z problemami w komunikacji, zarządzaniu konfliktami, budowaniu zaufania, czy nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Trening interpersonalny może dostarczyć im narzędzi i strategii, które pomogą im rozwijać zdrowe relacje z innymi ludźmi.

Osoby poszukujące rozwoju osobistego: Trening interpersonalny może być również atrakcyjny dla osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności społeczne i interpersonalne w celu ulepszenia swojego życia osobistego i społecznego. Może to obejmować osoby, które chcą lepiej poradzić sobie w relacjach z rodzeństwem, partnerem/partnerką, przyjaciółmi czy innymi członkami społeczności.

Dlaczego warto wziąć udział w treningu interpersonalnym?

Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Trening interpersonalny może pomóc uczestnikom w rozwijaniu skutecznych umiejętności komunikacyjnych, takich jak słuchanie aktywne, wyrażanie uczuć i potrzeb, wyrażanie opinii i emocji w sposób konstruktywny, a także zarządzanie konfliktami. Poprawa tych umiejętności może wpłynąć na lepszą jakość relacji z innymi ludźmi zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Rozwijanie empatii i zrozumienia: Trening interpersonalny może pomóc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności empatii i zrozumienia wobec innych ludzi. Może to prowadzić do lepszej zdolności

Trening interpersonalny to forma szkolenia lub terapii, która skupia się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Cele treningu interpersonalnego

Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Trening interpersonalny ma na celu rozwijanie skutecznych umiejętności komunikacyjnych, takich jak słuchanie aktywne, wyrażanie uczuć i potrzeb, wyrażanie opinii i emocji w sposób konstruktywny, a także zarządzanie konfliktami. Uczestnicy treningu uczą się skutecznie komunikować w różnych sytuacjach interpersonalnych, co może przyczynić się do lepszej jakości relacji z innymi ludźmi.

Rozwijanie umiejętności empatii i zrozumienia: Trening interpersonalny ma na celu również rozwijanie umiejętności empatii i zrozumienia wobec innych ludzi. Uczestnicy uczą się identyfikować i rozumieć emocje, uczucia i perspektywy innych osób, co może przyczynić się do lepszych relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów.

Wzmacnianie zdolności społecznych: Trening interpersonalny ma na celu również wzmacnianie ogólnych zdolności społecznych uczestników, takich jak budowanie zaufania, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, asertywność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi, rozwiązywanie problemów interpersonalnych i negocjowanie.

Metody pracy w treningu interpersonalnym

Warsztaty: Trening interpersonalny często odbywa się w formie warsztatów, gdzie uczestnicy uczą się poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, scenki, symulacje czy role-play. Warsztaty pozwalają uczestnikom na praktyczne stosowanie nowych umiejętności w kontrolowanych sytuacjach, co pozwala na ich rozwijanie i utrwalanie.

Feedback: Trening interpersonalny często opiera się na udzielaniu uczestnikom konstruktywnego feedbacku na temat ich zachowań i komunikacji. Uczestnicy uczą się rozpoznawać efektywną komunikację oraz identyfikować obszary do poprawy.

Grupowa praca: Trening interpersonalny może odbywać się w grupach, gdzie uczestnicy mają możliwość ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w rzeczywistych sytuacjach z innymi uczestnikami. Praca w grupie pozwala na rozwijanie umiejętności takich jak słuchanie aktywne, asertywność, negocjowanie czy rozwiązywanie konfliktów.


Trening interpersonalny jest formą szkolenia lub terapii, która skupia się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych. Może być przeprowadzany w grupach lub indywidualnie, w zależności od celów i potrzeb uczestników. Oto kilka głównych elementów treningu interpersonalnego:

Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i potrzeb: Uczestnicy treningu uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje uczucia i potrzeby w sposób klarowny i konstruktywny. Nauka tego umiejętności pozwala na skuteczną komunikację emocjonalną z innymi ludźmi i unikanie nieporozumień.

Słuchanie aktywne: Uczestnicy treningu uczą się aktywnego słuchania, czyli skupienia się na komunikującej się osobie, wykazywania zainteresowania i zrozumienia jej perspektywy. Słuchanie aktywne pozwala na budowanie empatii i zrozumienia, co jest ważne w efektywnej komunikacji interpersonalnej.

Wyrażanie opinii i emocji w sposób konstruktywny: Uczestnicy treningu uczą się wyrażania swoich opinii i emocji w sposób konstruktywny, tj. w sposób szanujący innych ludzi i uwzględniający kontekst sytuacji. Wyrażanie opinii i emocji w sposób konstruktywny pozwala na otwartą i uczciwą komunikację, co może przyczynić się do rozwiązywania konfliktów i budowania lepszych relacji.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi: Trening interpersonalny może również skupiać się na radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi, takimi jak konflikty, negocjacje czy rozwiązywanie problemów w relacjach. Uczestnicy uczą się strategii i technik, które mogą pomóc im skutecznie zarządzać tego typu sytuacjami.

Rozwijanie umiejętności społecznych: Trening interpersonalny może również skupiać się na ogólnym rozwoju umiejętności społecznych, takich jak budowanie zaufania, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, asertywność czy negocjowanie. Uczestnicy uczą się efektywnego działania w różnych kontekstach społecznych, co może przyczynić się do poprawy relacji z innymi ludźmi.

Rozwijanie umiejętności społecznych: Trening interpersonalny może również skupiać się na ogólnym rozwoju umiejętności społecznych, takich jak budowanie zaufania, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, asertywność czy negocjowanie. Uczestnicy uczą się efektywnego działania w różnych kontekstach społecznych, co może przyczynić się do poprawy relacji z innymi ludźmi.

Czas i miejsce

4-8 października 2023 r, 5 dni po 8 godzin, Jurowiecka 33 lok. 4

Inwestycja

1499 zł

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwę kawową (kawa, herbata, słodki i słony poczęstunek).

Prowadząca

...

Joanna Kapuścińska


psycholog, certyfikowany terapeuta, rekomendowany trener treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, dyplomowany coach, licencjonowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu.

Ma ponad 30 – letnie doświadczenie zawodowe. Podejmowała działania edukacyjne na Akademii Medycznej w Poznaniu, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w Wyższej Szkole Zarządzania im. Ziętka w Katowicach. Aktualnie prowadzi wykłady i zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracownikiem „Metrum” Szkolenia Coaching Doradztwo w Katowicach, trenerem Szkoły Trenerów „Metrum”. Prowadzi treningi: interpersonalne, integracyjne, twórczego myślenia, antystresowe oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe wykorzystuje zarówno w prowadzeniu superwizji indywidualnej, jak i grupowej.

Przez całą karierę zawodową szkoli się i poddaję swoją pracę z klientami stałej superwizji. Szkolenia własne, to znacząco ponad 2000 godzin ustawicznego doskonalenia, plus kilkaset godzin superwizji pracy własnej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Pasja: zwiedzanie, jazz.